top of page

Debreceni Egyetem Nemzeti Gyártó-Kutató-Oktató Középüzem és Gyógyszertudományi Kar

Az épület tervezetten két fő funkcionális egységből áll össze. Az egyik épületrész a Gyógyszerésztudományi Kar elméleti gyakorlati képzéseihez, illetve kutató-oktató tevékenységeihez biztosít megfelelő infrastrukturális hátteret mintegy 4600 m2 területen, míg a másik egy gyógyszergyártó technológiai GMP és IFS üzemként fog funkcionálni 1800 m2 területen.A tervezés érdekességét a két fő funkció eltérő karakterének egy épületen belüli találkozása adja. Ebben a publikus és nyitott oktatási épület a gyártóegység zárt, dobozszerű tömegével alkot egy kompozíciót. Ennek feloldásához a laborokban zajló kutatómunka szolgált inspirációul: az oldódás, pezsgés, tehát maga a kémiai átalakulás látványos folyamata. A kémiai reakció során a két különböző épülettömeg lép egymással kölcsönhatásba. A fehér habszerű felső tömeg oldja az alsó szögletes anyagot, az pedig visszahat, ezzel nagyobb megnyitások keletkeznek, melyek fellebegnek a fehér homlokzaton.

In the new research center, the University, in addition to its own projects, also provides research and production opportunities for industrial partners connected to the health industry cluster created by the university, which is unique in our country in terms of general university operations. In the research and development laboratory, according to the plans, it will be possible to develop various products in the laboratory, especially pharmaceutical preparations that can be registered. The educational wing will house the Dean's Office of the Faculty of Pharmacy of the University of Debrecen and its four departments, the Department of Pharmaceutical Technology, the Department of Biopharmaceutics, the Department of Pharmacology and the Department of Medicinal Plants and Drug Studies. Our company is currently developing the execution plans with the coordination of about 22 specialized designers.
 

visual design: Zoltán Gazdag

bottom of page